14th of September 2023

Aktywizm pamięciowy w Polsce

Premiera raportu podsumowującego wyniki badania dotyczącego aktywizmu pamięciowego w Polsce

Program

Propozycja projektu zrodziła się z potrzeby uzupełnienia braków wiedzy na temat aktualnego zakresu działalności aktywistów pamięciowych zaangażowanych w inicjatywy dotyczące dziedzictwa żydowskiego w Polsce. To badanie pilotażowe pozwoliło nam zmapować i oszacować skalę ich pracy, poziom zaangażowania i motywacje, a także ich praktyki, wyzwania, przed którymi stoją, oraz ich potrzeby.

W Polsce, ponad 30 lat po upadku komunizmu, społeczeństwo obywatelskie rośnie w siłę i pojawia się coraz więcej organizacji pozarządowych, liderów społeczności lokalnych, lokalnych decydentów i inicjatyw oddolnych, które uznają to dziedzictwo żydowskie za część swojej lokalnej kultury pamięci i są gotowe do działania i wzięcia na siebie odpowiedzialności za nie. Wszyscy ci aktywiści pamięciowi wykonują niezwykle ważną pracę oddolną. Jednak małe lokalne instytucje i organizacje często mają bardzo ograniczone zasoby projektowe, aby móc realizować ambitne zadania, których są gotowi się podjąć i potrzebują wsparcia.

Badanie było próbą rozpoznania zakresu aktywizmu pamięciowego w Polsce.

Cele badania:
- Zmapowanie krajobrazu aktywizmu pamięci związanego z dziedzictwem i historią żydowską oraz pamięcią o Holokauście w Polsce,
- Poznanie motywacji aktywistów i aktywistek pamięciowych, ich potrzeb i skali ich działań,
- Próba oceny zakresu i skali działalności aktywistów i aktywistek pamięciowych skupionej na dziedzictwie żydowskim w Polsce w celu zaplanowania w przyszłości szerszego badania.

Przyszłe wykorzystanie wyników badania:
- Zapewnienie aktywistom niezbędnego wsparcia, networkingu, informacji o możliwościach finansowania – lokalnych, krajowych i europejskich, wiedzy i wytycznych.
- Wspieranie wymiany know-how i integracji społeczności aktywistów i aktywistek pamięciowych w Polsce i Europie oraz zachęcanie do przyszłej współpracy, budowanie synergii, sieci i koalicji pomiędzy działaczami.
- Gromadzenie wiedzy o już miejscach żydowskiego dziedzictwa materialnego, które są objęte inicjatywami oddolnymi oraz takich, które wymagają ochrony, renowacji itp. lub gdzie dochodzi do potencjalnego niewłaściwego użytkowania.

Ta strona używa plików cookie. Przeczytaj więcej o naszej Polityce Cookies, w której informujemy o celu stosowania przez nas plików cookies. Jeśli klikniesz Akceptuję – zgadzasz się na zainstalowanie marketingowych plików cookies na swoim urządzeniu w celu dostosowania naszych reklam do Twoich potrzeb.