14-15 grudnia 2023

Sztuka, aktywizm, pamięć

Interdyscyplinarne podejścia do trudnego dziedzictwa

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Program

Istnieją miejsca, obiekty i historie, które można nazwać "trudnym" czy "kontestowanym" dziedzictwem. To szczególny rodzaj tego, co zostało z przeszłości - znaczący, a jednocześnie mający tendencje do wywoływania społecznych podziałów i często opierający się wszelkim próbom wygodnego uznania go za część historii i tożsamości danej grupy. Przykłady praktyk artystycznych, aktywistycznych i instytucjonalnych, udowadniają jednak, że podejście interdyscyplinarne - bazujące na wykorzystaniu sztuki, partycypacji i zaangażowania wielu aktorów oraz działań oddolnych - ma potencjał do radzenia sobie z wyzwaniami, jakie trudne dziedzictwo generuje.

Wydarzenie jest spotkaniem ekspertów/ek i praktyków/ek zajmujących się dziedzictwem żydowskim, działaczy/ek na rzecz pamięci, artystów/ek, edukatorów/ek i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Jego celem jest wspólne zastanowienie się nad potencjałem różnych podejść do tzw. "trudnego dziedzictwa". W szczególności interesuje nas potencjał wykorzystania sztuki i multidyscyplinarnego zestawu narzędzi do pracy z narracjami, miejscami, obiektami trudnego dziedzictwa.

Wydarzenie składa się z dwóch dni. Pierwszy dzień to spotkanie artystów i artystek żydowskich. Zapraszamy twórców i twórczynie identyfikujących się jako Żydzi, którzy w swojej twórczości zgłębiają żydowską historię, doświadczenia, tradycję lub religię, do udziału w wydarzeniu, którego celem jest budowanie relacji oraz dyskusja na temat roli sztuki jako narzędzia pracy z przeszłością. Spotkanie będzie krokiem w kierunku ustanowienia sieci (lub innej formy) relacji pomiędzy członkami grupy, którą instytucje organizujące są skłonne wspierać i rozwijać, korzystając z wyników wydarzenia.

Drugi dzień składa się z czterech sesji. Dwie pierwsze skupiają się na miejscach i obiektach, które można określić mianem trudnego dziedzictwa. Trzecia będzie debatą wokół jednego konkretnego obiektu i pytań, jakie on stawia. Czwartą będzie dyskusja panelowa na temat zastosowań sztuki jako metody pracy z trudnym dziedzictwem.

 • Sztuka jako narzędzie pracy z trudnym dziedzictwem

  14 grudnia 2023
  • 10.00

   Przywitanie uczestników i zwiedzanie wystawy "Wokół nas morze ognia"

   Sala konferencyjna, Muzeum POLIN
  • 11.00

   Zapoznanie się uczestników

   Sala konferencyjna, Muzeum POLIN
  • 12.30

   Praktyki artystyczne - prezentacje

   Sala konferencyjna, Muzeum POLIN
  • 13.30

   Przerwa obiadowa

   Sala konferencyjna, Muzeum POLIN
  • 14.30

   World Cafe

   Sala konferencyjna, Muzeum POLIN
  • 15.45

   Przerwa kawowa

  • 16.00

   Long table: sieć artystów i artystek żydowskich

   Sala konferencyjna, Muzeum POLIN
  • 18.30

   Koncert Mikołaja Trzaski "Eternity for a while"

   Klub SPATiF
 • Interdyscyplinarne podejścia do trudnego dziedzictwa

  15 grudnia 2023
  • 09.30

   Otwarcie spotkania

   • Ewa Chomicka
   • Aleksandra Janus
   Sala konferencyjna, Muzeum POLIN
  • 10.00

   Sesja 1: Miejsca

   • Agnieszka Jabłońska
   • Karolina Jakoweńko
   • Aleksandra Karkowska-Rogińska
   • Magda Rubenfeld
   Sala konferencyjna, Muzeum POLIN
  • 11.30

   Przerwa kawowa

  • 12.00

   Sesja 2: Obiekty

   • Renata Piątkowska
   • Magdalena Kruszewska-Polak
   • Magdalena Zych
   • Łukasz Bukowiecki
   Sala konferencyjna, Muzeum POLIN
  • 13.30

   Lunch

  • 14.30

   Spotkanie z jednym obiektem: szafa-kryjówka

   • Aleksandra Janus
   • Luiza Nader
   • Natalia Romik
   • Marta Frączkiewicz
   • Aldona Modrzewska
   • Maria Ferenc
   Sala konferencyjna, Muzeum POLIN
  • 16.00

   Przerwa kawowa

  • 16.30

   Dyskusja panelowa (w języku angielskim)

   • Omer Krieger
   • Tomer Zirkilevich
   • Robert Yerachmiel Sniderman
   • Felicitas Heimann-Jelinek
   • Natalia Romik
   • Alek Hudzik
   Sala konferencyjna, Muzeum POLIN
  • 18.30

   Alternatywne oprowadzanie po wystawie "Wokół nas morze ognia"

   Muzeum POLIN

Organizacja

Przywitanie uczestników i zwiedzanie wystawy "Wokół nas morze ognia"
Zapoznanie się uczestników
Praktyki artystyczne - prezentacje
Przerwa obiadowa
World Cafe
Przerwa kawowa
Long table: sieć artystów i artystek żydowskich
Koncert Mikołaja Trzaski "Eternity for a while"
Otwarcie spotkania
Sesja 1: Miejsca
Przerwa kawowa
Sesja 2: Obiekty
Lunch
Spotkanie z jednym obiektem: szafa-kryjówka
Przerwa kawowa
Dyskusja panelowa (w języku angielskim)
Alternatywne oprowadzanie po wystawie "Wokół nas morze ognia"

Ta strona używa plików cookie. Przeczytaj więcej o naszej Polityce Cookies, w której informujemy o celu stosowania przez nas plików cookies. Jeśli klikniesz Akceptuję – zgadzasz się na zainstalowanie marketingowych plików cookies na swoim urządzeniu w celu dostosowania naszych reklam do Twoich potrzeb.