Rejestracja na Warsztaty
6-8 listopada 2022

Zielone Upamiętnianie. Wyzwania trudnego dziedzictwa

interdyscyplinarna konferencja naukowa, przestrzeń dialogu między aktorami_kami trudnego dziedzictwa oraz studenckie warsztaty projektowe

Żydowskie Muzeum Galicja

Program

[PROGRAM PONIŻEJ]

Temat przewodni konferencji „Zielone Upamiętnianie. Wyzwania trudnego dziedzictwa” stanowi praca z tzw. trudnym dziedzictwem terenów dawnych obozów i innych miejsc Zagłady.

Muzea, obeliski i monumenty coraz częściej zastępują żywe, zielone pomniki. Krytycznego namysłu domagają się miejsca i nie-miejsca pamięci, z jednej strony „nabrzmiałe znaczeniem”, z drugiej – sprawiające wrażenie trudnych do włączenia w lokalną historię. Wynikająca ze złożonego charakteru takich miejsc potrzeba uwzględnienia różnych perspektyw dotyczących charakteru i sposobu upamiętnień stanowi zarazem okazję do spotkań, konstruktywnych rozmów, edukacji i rozwoju.

Konferencja ma na celu stworzenie otwartej, pełnej szacunku przestrzeni umożliwiającej dialog reprezentantów_ek wielu różnych grup zaangażowanych w praktyki pamięciowe dotyczące trudnego dziedzictwa, zwłaszcza te w przestrzeni zielonej. Chcemy oddać głos organizacjom i specjalistom_kom, aktywistom_kom i przedstawicielom_kom różnych inicjatyw dotyczących pamięci i troski o dziedzictwo żydowskie, tak aby wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania, które będą służyły całemu środowisku i wszystkim zainteresowanym.

Chcemy działać interdyscyplinarnie, zgromadzić ekspertyzy z wielu dziedzin i stworzyć warunki, w których mogą one się ze sobą łączyć i wzbogacać nawzajem. Chcemy też, by współorganizacja wydarzenia przez przedstawicieli_ki społeczności uniwersyteckiej oraz ich czynny udział w nim zapewniły merytoryczny i neutralny charakter dyskusji, równowagę głosów i stanowisk. Cieszymy się ze współpracy z instytucjami muzealnymi i architekonicznymi, partnerującymi projektowi.

Zaangażowanie w wydarzenie architektów_ek, artystów_ek, muzealników_czek, ekspertów_ek, akademików_czek, teoretyków_czek i praktyków_czek trudnego dziedzictwa, przedstawicieli_ek Komisji Rabinicznej przełożyć ma się na jego interdyscyplinarność oraz zwrócić uwagę na odmienne perspektywy myślenia o upamiętnieniach Zagłady i przestrzeni zielonej, wizje zarządzania nimi i funkcjonowania w ich sąsiedztwie, a także stworzyć płaszczyznę porozumienia i pozwolić na wypracowanie możliwie najlepszych strategii pracy z tego typu miejscami w przyszłości.

Konferencja zostanie poprzedzona serią organizowanych przez FestivALT i dostępnych dla szerszej publiczności działań artystycznych (15-16.10.22): https://bit.ly/Zielone_Upamiętnianie_Działania_poprzez_sztukę.

Pierwszego dnia wydarzenia (6.11.22) zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie z Katarzyną Surmiak-Domańską, reporterką i dziennikarką, autorką m.in. nominowanej do nagrody Angelus książki Czystka. O niepamięci, ekologii i - niekiedy trudnym - sąsiedztwie porozmawia z autorką Roma Sendyka.

Drugiego dnia (7.11.22) zaplanowano panele dyskusyjne, które będą obejmowały tematy:
* nie-miejsc pamięci; miejsc nieoznakowanych, instytucjonalnie nieupamiętnionych;
* tworzenia i funkcjonowania muzeów - miejsc pamięci w przestrzeniach zielonych;
* zielonych upamiętnień, ludzkich i nie-ludzkich pomników;
* upamiętniania miejsc pochówku w religii i tradycji żydowskiej;
* działań architektonicznych w przestrzeni pamięci;

Pierwszy dzień konferencji chcielibyśmy zakończyć dyskusją ekspercką przy okrągłym stole, nawiązującą do poruszanych podczas paneli wątków.

W programie trzeciego dnia (8.11.22) znajdą się współorganizowane przez Fundację Formy Wspólne i SARP Oddział Kraków warsztaty. Będą one prowadzone przez autorów ważnych upamiętnień architektonicznych i przeznaczone dla grup złożonych ze studentów_ek różnych dyscyplin. Celem warsztatów będzie nie tylko krytyczny namysł nad wyzwaniami, jakie niosą ze sobą konkretne przykłady trudnego dziedzictwa w przestrzeni zielonej, ale też stworzenie warunków do pracy w zespole o zróżnicowanym zapleczu teoretycznym i narzędziowym. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę uczestników_czek na potrzebę wielowymiarowego podejścia do przestrzeni mogących być jednocześnie cmentarzami, pomnikami, nośnikami pamięci i zabytkami. Uważamy, że zapoznanie się z głosami specjalistów_ek-praktyków_czek z różnych dziedzin podczas udziału w konferencji pozwoli studentom_kom produktywnie wykorzystać/przekształcić poznane strategie i przełożyć je na własne ćwiczenia projektowe. Czynni_e uczestnicy_ki konferencji będą tego dnia mogli_ły wybrać się na spacer po terenie dawnego obozu organizowany przez partnera konferencji: Muzeum KL Plaszow.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

 • NIEDZIELA (Dzień 1)

  6.11.2022
  • 17.00

   Niepamięć, narracje sąsiedzkie, lokalne ekologie

   • Katarzyna Surmiak-Domańska
   • dyskutantka: Roma Sendyka
   Żydowskie Muzeum Galicja, Dajwór 18
   • Nie-pamięć
   • Sąsiedzi
   • Nie-miejsca
 • PONIEDZIAŁEK (Dzień 2)

  7.11.2022
  • 09.00

   Rejestracja & kawa

   Żydowskie Muzeum Galicja, Dajwór 18
   • Kawa
   • Rozmowa
   • Rejestracja
  • 09.15

   Otwarcie konferencji

   • Katarzyna Grzybowska (UJ)
   • Aleksandra Kumala (UJ)
   • Magda Rubenfeld Koralewska (FestivALT)
   Żydowskie Muzeum Galicja, Dajwór 18
   • POWITANIE
   • WIZJA
   • ORGANIZACJA
  • 10.00

   PANEL PAMIĘCIOWY: Nie-pamięci, nie-miejsca, nie-ludzkie pomniki

   • Jacek Małczyński (UWr)
   • Roma Sendyka (UJ)
   • dyskutantka: Kinga Siewior (UJ)
   Żydowskie Muzeum Galicja, Dajwór 18
   • nie-miejsca
   • nie-ludzie
   • upamiętnianie
  • 11.15

   PANEL MUZEALNY: Miejsce pamięci, muzeum, zieleń

   • Anna Ziółkowska (Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie i Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem)
   • Violetta Rezler-Wasilewska (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach)
   • Monika Bednarek (Muzeum KL Plaszow)
   • Marta Śmietana (Muzeum KL Plaszow)
   • moderatorka: Edyta Gawron (UJ)
   Żydowskie Muzeum Galicja, Dajwór 18
   • muzeum
   • zieleń
   • pamięć
   • praktyka
  • 13.00

   Przerwa

   • rozmowa
   • przerwa
   • lunch
  • 14.00

   PANEL HALAKHICZNY: Krajobraz, przyroda, prawo żydowskie

   • Natalia Budnik (architektka krajobrazu)
   • Agnieszka Nieradko (Komisja Rabiniczna ds Cmentarzy, Fundacja Zapomniane)
   • dyskutantka: Aleksandra Janus (Fundacja Zapomniane)
   Żydowskie Muzeum Galicja, Dajwór 18
   • krajobraz
   • przyroda
   • halakcha
  • 15.15

   PANEL ARCHITEKTONICZNY: Przestrzeń, kontekst, projekt

   • Urszula Forczek-Brataniec (PK)
   • Marcin Brataniec (SARP)
   • Wojciech Chrzanowski (Fundacja Urban Memory)
   • Piotr Michalewicz (Fundacja Formy Wspólne)
   • moderator: Piotr Winskowski
   Żydowskie Muzeum Galicja, Dajwór 18
   • przestrzeń
   • architektura
   • współpraca
   • interdyscyplinarność
  • 17.00

   Przerwa kawowa

   Żydowskie Muzeum Galicja, Dajwór 18
   • Kawa
   • Rozmowa
   • Przerwa
  • 17.30

   OKRĄGŁY STÓŁ: Trudne dziedzictwo, dialog, KL Plaszow

   • Monika Bednarek
   • Borysław Czarakcziew
   • Anna Czerner
   • Maciej Fijak
   • Piotr Michalewicz
   • Marta Śmietana
   • Robert Piaskowski
   • moderatorka: Katarzyna Grzybowska
   • moderator: Tadeusz Rudzki
   Żydowskie Muzeum Galicja, Dajwór 18
   • trudne dziedzictwo
   • dialog
   • KL Plaszow
 • WTOREK (Dzień 3)

  8.11.2022
  • 11.00

   WARSZTATY: Interdyscyplinarne warsztaty pracy z trudnym dziedzictwem

   • Piotr Michalewicz (Formy Wspólne)
   • Aleksander Schwarz (Komisja Rabiniczna ds. Cmentarzy)
   • Magda Rubenfeld Koralewska (FestivALT)
   • Katarzyna Grzybowska (UJ)
   pl. Szczepański 6
   • Limit miejsc
   • INTERDYSCYPLINARNOŚĆ
   • TERENY ZIELONE
   • INNOWACJA
  • 11.00

   SPACER: Oprowadzanie po terenie byłego obozu przez Muzeum KL Plaszow

   KL Plaszow
   • Limit miejsc
   • SPACER
   • OPROWADZANIE
   • KL PLASZOW

Organizacja

 • Stowarzyszenie FestivALT

 • Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci UJ

 • Stowarzyszenie Architektów Polskich

  Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Kraków jest współorganizatorem interdyscyplinarnych warsztatów dla studentów

 • Fundacja Formy Wspólne

  Fundacja Formy Wspólne jest współorganizatorem interdyscyplinarnych warsztatów dla studentów

Sponsorzy

 • Unia Europejska

  Program jest realizowany w ramach projektu NeDiPa: Negotiating Difficult Pasts, który realizujemy wspólnie z Fundacją Zapomniane oraz Fundacją Urban Memory Foundation, dzięki wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu The Citizens, Equality, Rights and Values (CERV).

 • Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy

  Spotkanie eksperckie przy Okrągłym Stole odbędzie się w ramach projektu Miejsca Pamięci i Zapominania, realizowanego z Funduszy norweskich z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

Niepamięć, narracje sąsiedzkie, lokalne ekologie
Rejestracja & kawa
Otwarcie konferencji
PANEL PAMIĘCIOWY: Nie-pamięci, nie-miejsca, nie-ludzkie pomniki
PANEL MUZEALNY: Miejsce pamięci, muzeum, zieleń
Przerwa
PANEL HALAKHICZNY: Krajobraz, przyroda, prawo żydowskie
PANEL ARCHITEKTONICZNY: Przestrzeń, kontekst, projekt
Przerwa kawowa
OKRĄGŁY STÓŁ: Trudne dziedzictwo, dialog, KL Plaszow
WARSZTATY: Interdyscyplinarne warsztaty pracy z trudnym dziedzictwem
SPACER: Oprowadzanie po terenie byłego obozu przez Muzeum KL Plaszow

Ta strona używa plików cookie. Przeczytaj więcej o naszej Polityce Cookies, w której informujemy o celu stosowania przez nas plików cookies. Jeśli klikniesz Akceptuję – zgadzasz się na zainstalowanie marketingowych plików cookies na swoim urządzeniu w celu dostosowania naszych reklam do Twoich potrzeb.