Przewodnik “Praca z trudnym dziedzictwem”

Program

Przewodnik "Praca z trudnym dziedzictwem" rozwijał się w oparciu o doświadczenia trzech żydowskich organizacji działających w Polsce i poza jej granicami – Fundacji Urban Memory, Fundacji Zapomniane i Stowarzyszenia FestivALT – a także o inicjatywy lokalnych społeczności, aktywizm pamięciowy i badania przeprowadzone podczas serii blisko trzydziestu wydarzeń: upamiętnień, konferencji, działań partycypacyjnych, projektów artystycznych oraz webinarów edukacyjne. Projekt czerpał inspirację ze współczesnych badań nad pamięcią, wytycznych dotyczących konserwacji i ochrony dziedzictwa, a także ochrony środowiska i budowania zaangażowania obywatelskiego. Na różnym etapie były w niego zaangażowane różne grupy interesariuszy/interesariuszek, m.in. obywatel(k)i (w tym młodzież), organizacje pozarządowe, ośrodki badawcze, władze lokalne i ustawodawcze, nauczyciel(k)i czy architektów/architektki.
Przewodnik "Praca z trudnym dziedzictwem" to zasób internetowy umożliwiający łatwy dostęp do eksperckiej wiedzy, w tym do kluczowych terminów i koncepcji badań nad dziedzictwem i pamięcią. To także zestaw narzędzi i wytycznych adresowanych do różnych interesariuszy/interesariuszek, w tym: aktywistów/aktywistek pamięciowych, ekspertów/ekspertek ds. dziedzictwa, władz lokalnych i krajowych, nauczycieli/nauczycielek oraz edukatorów/edukatorek.

Ta strona używa plików cookie. Przeczytaj więcej o naszej Polityce Cookies, w której informujemy o celu stosowania przez nas plików cookies. Jeśli klikniesz Akceptuję – zgadzasz się na zainstalowanie marketingowych plików cookies na swoim urządzeniu w celu dostosowania naszych reklam do Twoich potrzeb.