Negotiating
Difficult
Pasts

Projekt NeDiPa ma na celu wypracowanie usystematyzowanego sposobu podejścia do trudnego dziedzictwa Zagłady w Europie Środkowo-Wschodniej.

W nasze działania włączamy organizacje, osoby i inicjatywy działające w obszarze pamięci i troski o dziedzictwo żydowskie na terenie Polski, byśmy mogli dalej działać wspólnie i by efekty projektu służyły całemu środowisku i wszystkim stronom. W czasie najbliższych dwóch lat, 2022-2024, zorganizujemy 29 wydarzeń – szkoleń, konferencji, upamiętnień, spotkań konsultacyjnych, inicjatyw artystycznych w większych i mniejszych miastach w Polsce.

Nasze działania opieramy na hipotezie, że jeśli będziemy wspierać kulturę pamięci opartą na partycypacyjnych praktykach upamiętniania jako wspólnym lokalnym wysiłku społeczności żydowskich i nieżydowskich, przy wsparciu decydentów, to polskie społeczeństwo rozpozna trudne żydowskie dziedzictwo jako część lokalnych – a następnie europejskich – kultur pamięci, co przyczyni się do tworzenia bardziej inkluzywnych społeczeństw i wzmacniania demokracji.

Teoria Zmiany NeDiPa

Ta strona używa plików cookie. Przeczytaj więcej o naszej Polityce Cookies, w której informujemy o celu stosowania przez nas plików cookies. Jeśli klikniesz Akceptuję – zgadzasz się na zainstalowanie marketingowych plików cookies na swoim urządzeniu w celu dostosowania naszych reklam do Twoich potrzeb.