Projekt NeDiPa ma na celu wypracowanie usystematyzowanego sposobu podejścia do trudnego dziedzictwa Zagłady w Europie Środkowo-Wschodniej.

W nasze działania włączamy organizacje, osoby i inicjatywy działające w obszarze pamięci i troski o dziedzictwo żydowskie na terenie Polski, byśmy mogli dalej działać wspólnie i by efekty projektu służyły całemu środowisku i wszystkim stronom.

W czasie najbliższych dwóch lat zrealizujemy 29 wydarzeń – szkoleń, konferencji, upamiętnień, spotkań konsultacyjnych, inicjatyw artystycznych w większych miastach. Będziemy na bieżąco Was informować o postępach prac i zapraszać na wydarzenia publiczne. Zachęcamy do kontaktu z naszymi organizacjami!

Wydarzenia

This site uses cookies. Read more about our Cookies Policy in which we inform about the purpose of cookies we use. If you click Accept – you agree to install marketing cookies on your device to adjust our ads to your needs.

Developed by Brands Range